2.6.15

Ποτέ...

(Η όχθες του Άρνου στη Φλωρεντία)

Κι αν βρεθούμε εκεί ξανά,
ποτέ δε θα 'ναι το ίδιο...