14.2.13

Αγάπη για πάντα

Ένα γέρικο ζευγάρι αντλίες στο οροπέδιο Λασιθίου, Κρήτη

Ίσως κάπου να υπάρχει...