18.2.13

Βροχές

Στενό στη Lucca της Τοσκάνης 

Το νερό στους δρόμους και στα μάτια
είναι για να εξαγνίζει...και να περνάει!